Punojmë me makineri që kanë aftësinë të shtypin mbi materiale si PVC ose vinil, të gjithë piktogramat ngjitëse dhe pllakëzat janë realizuar me bojëra dhe suporte midis më të mirave që gjenden në treg, me dimensionet dhe sasitë e kërkuara.

Ju gjithashtu mund të kryeni punime të gdhendjes dhe prerjes me lazer, printimit në pëlhura, flamuj, shirita, furçë, vulosje industriale. Piktogramet janë në përputhje me standardet UNI EN ISO 7010:2012 dhe, për sa i përket rregulloreve amerikane, standardeve ANSI Z535 dhe ISO 3864.

Duke ndjekur këto rregulla, piktogramet duhet të tregojnë layout të caktuar, të respektojnë madhësi dhe ngjyra të caktuara. Të gjitha postimet bëhen në Qendrën tonë të shtypit në Milano (www.rediprint.it) (Shoqëri e Grupit Redimec).