QR-CODE

Kodi QR, ku QR qëndron për Quick Response, është një sistem kodimi dy-dimensional që lejon ruajtjen e informacionit të çdo lloji. 

Me anë të këtij sistemi të gjeneratës së fundit ju mund të hyni shpejt në faqet e internetit, PDF, skedarët interaktivë, etj. 

Në kuadër të manualizimit, përmes kodit QR të vendosur direkt në produkt / makinë ose në afërsi të tij është e mundur në një klik të vetëm, nëpërmjet tablet ose smartphone, për të parë manualin e përdorimit dhe mirëmbajtjes. 

Përdoruesi i fundit, vetëm me ndihmën e një terminali të lidhur me internetin, mund të lidhet menjëherë me manualin duke fotografuar kodin QR. 

Përfitime të ngjashme gjenden në kuadër të asistencës teknike me shpërthimet e montimit që përmbajnë kodimin e pjesëve. Një mjet tjetër i dobishëm për asistencën teknike është aplikacioni 3D PDF READER që lejon të shihni në mënyrë interaktive një shpërthim montimi, të zgjidhni pjesët e tij dhe kështu të gjeni kodin për t’i komunikuar asistencës teknike. 

Avantazhi i këtyre manualeve udhëzuese është se ata janë në dispozicion 24 orë në ditë dhe të arritshme nga çdo vend. Për më tepër, shërbimi mund të përditësohet pa u shqetësuar për ndonjë përditësim të manualit. 

QR CODE READER është një lexues i kodit QR që mund të shkarkohet falas nga Play Store ose App Store.

3D PDF READER është një lexues PDF 3D që mund të shkarkohet falas nga Play Store ose App Store.

Ky kod QR ju lejon të shikoni një manual shembull

Ky kod QR ju lejon të shikoni një 3D në formatin pdf shembull

Ky kod QR ju lejon të shikoni një 3D në formatin pdf shembull

Ky kod QR ju lejon të shihni një skemë pneumatike shembull

NFC

NFC, akronim i near-field communication (komunikim afër fushës), është një teknologji që siguron lidhjen pa tel me rreze të shkurtër që mundëson vendosjen e shkëmbimit të të dhënave në dy drejtime.

Përmes pajisjeve të vogla, të quajtura tags NFC, ju keni mundësinë të dërgoni për shembull në një smartphone informacione të dobishme si adresat e internetit, numrat e telefonit, pozicionet GPS, të dhënat identifikuese dhe skedarët.

Në kuadër të manualizimit, përmes etiketave NFC të vendosura direkt në produkt/makinë ose në afërsi të saj është e mundur në një klik të vetëm, përmes tabletit ose smartphone, të shfaqet manuali i përdorimit dhe mirëmbajtjes.

Përdoruesi i fundit, vetëm me ndihmën e një terminali të lidhur me internetin, mund të lidhet menjëherë me manualin duke e afruar pajisjen e tij me etiketën NFC.

PJESË KËMBIMI ONLINE

Katalogët e pjesëve interaktive në internet janë dokumente që përmbajnë modele të përpunuara 3D të të gjitha komponentëve që përbëjnë një makinë / pajisje dhe që mund të blihen përmes këtij skedari si pjesë.

Katalogu ynë i pjesëve interaktive lejon shkurtimin e lehtë të kostos dhe kohës së nevojshme për proçesin e furnizimit të pjesëve, duke lejuar përdoruesit e fundit të gjejnë menjëherë pjesët e rezervës që duhen blerë përmes modeleve interaktive 3D, t’i zgjedhin dhe t’i urdhërojnë ato në disa hapa të thjeshtë, duke marrë një shërbim të saktë dhe të përpiktë.