Çertifikimi i makinave mjekësore është një proçes jashtëzakonisht i komplikuar që kërkon njohuri të jashtëzakonshme dhe njohuri të thella të rregulloreve që rregullojnë çertifikimin e këtyre makinave, aparaturave ose pajisjeve.

Redimec, falë një rrjeti të laboratorëve të çertifikimit, është në gjendje të ndihmojë klientin me një shërbim të plotë nga faza e projektimit të pajisjes mjekësore deri në çertifikimin e plotë të pajisjes pavarësisht nga klasifikimi i saj (klasa I, IIa, IIb dhe III).

Redimec tashmë mund të zbatojë rregulloren e re të BE 2017/745.

 

Përveç ofrimit të çertifikimit të aparaturave mjekësore, Redimec është në gjendje të ndihmojë përdoruesit e makinave në krijimin e dhomave të bardha në bashkëpunim me kompanitë kryesore me përvojë në prodhimin e sistemeve të filtrimit dhe strukturave të dhomave të bardha.

Kjo i jep përdoruesit më shumë liri në zgjedhjen e strukturave dhe makinerive dhe kursim mbi 60% krahasuar me prodhimin në seri.