KONTAKTET TONA

QENDRA KRYESORE

Via Einstein, 16

20019 Settimo Milanese (MI)

tel. 0039 02 33503341

fax 0039 02 70036000

Via Cusago, 47

20153 Milano (MI)

tel. 0039 02 48913645

fax 0039 02 70036000

Via Libertà, 35

20019 Settimo Milanese (MI)

tel. 0039 02 33503341

fax 0039 02 70036000

Për kërkesa për informacione dhe oferta

Për të kontaktuar administratën

Fusni emrin
Fusni adresën e e-mail
Fusni numërin e telefonit
Shkruani mesazhin

SHOQERITË E GRUPIT REDIMEC

Rediprint

ITALI

www.rediprint.it

Shtypje dixhitale

Shtypje në format të madh

Shtypje 3D

Shtypja mbi objekte

Prerja dhe gdhendja me lazer

Identifikimi industrial

Etiketim

Piktograme

Kartela

Redicom

ITALI

www.redicom.it

Ilustracionet teknike

Vizatime të animuara

Projektim

Shtypje 3D

Pjesë këmbimi elektronike