MANUALE PËRDORIMI E MIRËMBAJTJE

Studim dhe realizim të manualeve të përdorimit e të mirëmbajtjes sipas direktivave komunitare, sipas ligjeve kombëtare dhe ndërkombëtar, fletë udhëzimi, dosje teknike, analizë të rrezikut, manuale servisi, manuale pë pjesët e këmbimit, skeda teknike, manuale për reparte riparimesh, udhëzime të shpejta, katalogë teknikë.

PËRKTHIME NË TË GJITHA GJUHËT

Përkthimet kryhen tërësisht në zyrat tona nga personel me përvojë në sektorin teknik, gjyqësor, farmaceutik dhe ligjor. Shërbime e çertifikimi, përkthime të lokalizuara ose të kryera nga folësit vendas.

VIZATIME

Realizim i vizatimeve të detajuara të montimit, i modeleve 3D, vizatime ndërtimi, inxhinjeri e kundërt, skanime tredimensionale.

ÇERTIFIKIMI I PRODUKTEVE

Mbështesim klientët për marrjen e çertifikimit/homologimit të çdo lloj produkti në përputhje me normat dhe ligjet kombëtare dhe ndërkombëtare.

VALIDIME FARMACEUTIKE

Zhvillojmë dhe realizojmë protokollët e kualifikimit për përdorim në industrinë farmaceutike, kosmetike dhe ushqimore për të marrë miratimin e prodhimit nga organizatat specifike (FDA, EMA, AIFA, Swiss Medic, SFDA, etj.).

REGJISTRIME FONOMETRIKE

Falë përdorimit të mjeteve me precizion të lartë kryejmë shërbime të rregjistrimit fonometrik mbi makineritë dhe impiantet.

ATEX

Studim dhe kontroll të zonimit, analiza të rrezikut Atex me vlerësim të komponentëve dhe të produkteve që janë përdorur.

MAKINERI T SEKTORIT MJEKESOR

Asistencë në çertifikimin e pajisjeve mjekësore (joinvazivë, invazivë, aktivë) të klasit I, IIa, IIb e III.

PROVA LABORATORI

Falë akordeve me qëndrat laboratore të akredituara në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, kryejmë prova dhe çertifikime në laborator mbi sigurinë elektrkea, EMC (përputhje elektromanjetike), LVD (tensioni i ulët), PED (Pressure Equipment Directive), END (Endurance), Rregullat 100, homologim autovetura.

DOKUMENTA INTERAKTIVE

Falë përdorimit të sistemeve cloud realizojmë dokumenta interaktivë dhe katalogë të pjesëve të këmbimit elektronike për blerjet online.

EKSPERTIZA

Një grup special i përbërë nga inxhenjerë, eksperta dhe avokatë ndjek klientët në rast të mosmarrëveshjeve ligjore ose në rast aksidentesh në kuadë të çertifikimit të prodhimeve.

MJETE SIGURIMI

Përkrahim klientët gjatë zgjedhjes të sistemeve të sigurimit kundër ndërghyrjeve dhe të mjeteve mbrojtëse personale që furnizohen nga firmat më të rëndësishme kombëtare dhe ndërkombëtare.

PRINTIME

Printojmë në reprografi dixhitale, me ngjyra dhe bardhë e zi, nga formati A6 deri tek formati A0.

ETIKIM

Përdorim makineri të gjeneracionit të fundit, realizojmë printime të etikatave, etiketa ngjitëse, targa, simbole sigurie, banderola, banner.