Një ekip i dedikuar i departamentit tonë ligjor i përbërë nga inxhinierë, ekspertë dhe avokatë na lejon të ndihmojmë klientët tanë në rast të mosmarrëveshjeve administrative, kontabël ose gjyqësore.

 

Ne mund të ndihmojmë si CTP (Konsulent teknik i njëanshëm) ose CTU (Konsulent Teknik i Zyrës) klientët që do të gjykohen për aksidente në makina dhe sisteme ose për përgjegjësinë e produktit.

Ne jemi në gjendje të raportojmë dhe të verifikojmë për prokurorinë përputhshmërinë e makinave dhe produkteve me rregullat në fuqi.