Një rëndësi e veçantë midis direktivave evropiane është pa dyshim çertifikimi për prodhimin dhe tregtinë e makinave, pajisjeve ose produkteve për përdorim në mjedise me rrezik shpërthimi.

Redimec përgatit të gjitha dokumentet e nevojshme për përgatitjen e dosjes teknike që duhet të depozitohet në organet e përshtatshme ndërkombëtare për të provuar vlefshmërinë dhe sigurinë e një produkti ose makine që punon në mjedise me rrezik shpërthimi.

Dosja teknike përfshin zonimin, analizën e rrezikut, klasifikimin, etiketimin e produkteve sipas llojit të gazit, pluhurit ose lëngut shpërthyes ose të ndezshëm të përdorur gjatë prodhimit.

Përvoja e fituar në çertifikimin e qindra artikujve, makinave dhe linjave u mundëson klientëve qasje në një bazë të madhe të artikujve dhe produkteve të disponueshme në treg që tashmë janë çertifikuar sipas kësaj direktive, të gjitha për të lehtësuar dhe përshpejtuar kohën e prodhimit.