Realizim botime teknike sipas udhëzimeve dhe rregulloreve të paracaktuara me një stil grafik të nivelit të lartë, duke vënë në pah jo vetëm botimin, por edhe imazhin e kompanisë prodhuese.

Në bashkëpunim me konstruktorët, mbledhim informacione të nevojshme mbi makineritë dhe krijojmë dokumentat sipas rregullave të referimit.

Realizojmë:

• Manuale të përdorimit e të mirëmbajtjes sipas direktivave të makinerive

• Fleta udhëzuese

• Manuale servisi

• Manuale pjesë këmbimi

• Skeda teknike

• Dosje teknike

• Listat e çmimeve të produkteve teknike

• Udhëzime të shpejta

• Dokumenta teknike për marketing

• Skeda montimi

• Manuale për reparte riparimesh

• Broshura paralajmëruese

• Fletët e të dhënave të sigurisë

Administrimi i brendshëm ekskluziv i dokumentave mbron klientët nga shpërndarja e informacioneve private.

Dorëzojmë gjithmonë të gjithë dokumentacionin si në versionin PDF ashtu edhe në versioni origjinal në mënyrë që t’i lejojmë klientit pavarësinë e plotë në rast të ndryshimeve ose përditësimeve të ardhshme të dokumentacionit.

Manualet e udhëzimeve janë hartuar në përputhje me Direktivën e Makinave 2006/42/KE dhe standardin UNI 10893. Në seksionin INTERACTIVE VISUAL DOCUMENTATION mund të zbuloni veçoritë, komoditetin dhe potencialin e dokumentacionit interaktiv që, lehtësisht i arritshëm përmes sistemeve Cloud dhe Qr-code, ofron edhe mundësinë e blerjeve online.