Që prej vitit 1996, Redimec vë në dispozicion të klientëve të saj profesionalizëm, kompetencë dhe eksperiencë duke ofruar në këtë mënyrë një shërbim të plotë që përfshin realizimin e manualeve të përdorimit dhe mirëmbajtjes, përkthime teknike, validime, ekspertiza dhe prova laboratori për makineri dhe produkte në përputhje me direktivat dhe normat komunitare.

ZBULO TË GJITHA SHËRBIMET TONA

Redimec 25 anni

Realizim i vizatimeve të detajuara të montimit, i modeleve 3D, vizatime ndërtimi, inxhinjeri e kundërt, skanime tredimensionale.

Përkrahim klientët gjatë zgjedhjes të sistemeve të sigurimit kundër ndërghyrjeve dhe të mjeteve mbrojtëse personale që furnizohen nga firmat më të rëndësishme kombëtare dhe ndërkombëtare.

Falë përdorimit të mjeteve me precizion të lartë kryejmë shërbime të rregjistrimit fonometrik mbi makineritë dhe impiantet.

Falë akordeve me qëndrat laboratore të akredituara në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, kryejmë prova dhe çertifikime në laborator mbi sigurinë elektrkea, EMC (përputhje elektromanjetike), LVD (tensioni i ulët), PED (Pressure Equipment Directive), END (Endurance), Rregullat 100, homologim autovetura.

Përdorim makineri të gjeneracionit të fundit, realizojmë printime të etikatave, etiketa ngjitëse, targa, simbole sigurie, banderola, banner.

Studim dhe realizim të manualeve të përdorimit e të mirëmbajtjes sipas direktivave komunitare, sipas ligjeve kombëtare dhe ndërkombëtar, fletë udhëzimi, dosje teknike, analizë të rrezikut, manuale servisi, manuale pë pjesët e këmbimit, skeda teknike, manuale për reparte riparimesh, udhëzime të shpejta, katalogë teknikë.

Printojmë në reprografi dixhitale, me ngjyra dhe bardhë e zi, nga formati A6 deri tek formati A0.

Përkthimet kryhen tërësisht në zyrat tona nga personel me përvojë në sektorin teknik, gjyqësor, farmaceutik dhe ligjor. Shërbime e çertifikimi, përkthime të lokalizuara ose të kryera nga folësit vendas.

Zhvillojmë dhe realizojmë protokollët e kualifikimit për përdorim në industrinë farmaceutike, kosmetike dhe ushqimore për të marrë miratimin e prodhimit nga organizatat specifike (FDA, EMA, AIFA, Swiss Medic, SFDA, etj.).

Asistencë në çertifikimin e pajisjeve mjekësore (joinvazivë, invazivë, aktivë) të klasit I, IIa, IIb e III.

Falë përdorimit të sistemeve cloud realizojmë dokumenta interaktivë dhe katalogë të pjesëve të këmbimit elektronike për blerjet online.

Një grup special i përbërë nga inxhenjerë, eksperta dhe avokatë ndjek klientët në rast të mosmarrëveshjeve ligjore ose në rast aksidentesh në kuadë të çertifikimit të prodhimeve.

Mbështesim klientët për marrjen e çertifikimit/homologimit të çdo lloj produkti në përputhje me normat dhe ligjet kombëtare dhe ndërkombëtare.

Studim dhe kontroll të zonimit, analiza të rrezikut Atex me vlerësim të komponentëve dhe të produkteve që janë përdorur.

Studim dhe realizim të manualeve të përdorimit e të mirëmbajtjes sipas direktivave komunitare, sipas ligjeve kombëtare dhe ndërkombëtar, fletë udhëzimi, dosje teknike, analizë të rrezikut, manuale servisi, manuale pë pjesët e këmbimit, skeda teknike, manuale për reparte riparimesh, udhëzime të shpejta, katalogë teknikë.

Përkthimet kryhen tërësisht në zyrat tona nga personel me përvojë në sektorin teknik, gjyqësor, farmaceutik dhe ligjor. Shërbime e çertifikimi, përkthime të lokalizuara ose të kryera nga folësit vendas.

Realizim i vizatimeve të detajuara të montimit, i modeleve 3D, vizatime ndërtimi, inxhinjeri e kundërt, skanime tredimensionale.

Mbështesim klientët për marrjen e çertifikimit/homologimit të çdo lloj produkti në përputhje me normat dhe ligjet kombëtare dhe ndërkombëtare.

Zhvillojmë dhe realizojmë protokollët e kualifikimit për përdorim në industrinë farmaceutike, kosmetike dhe ushqimore për të marrë miratimin e prodhimit nga organizatat specifike (FDA, EMA, AIFA, Swiss Medic, SFDA, etj.).

Falë përdorimit të mjeteve me precizion të lartë kryejmë shërbime të rregjistrimit fonometrik mbi makineritë dhe impiantet.

Studim dhe kontroll të zonimit, analiza të rrezikut Atex me vlerësim të komponentëve dhe të produkteve që janë përdorur.

Asistencë në çertifikimin e pajisjeve mjekësore (joinvazivë, invazivë, aktivë) të klasit I, IIa, IIb e III.

Falë akordeve me qëndrat laboratore të akredituara në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, kryejmë prova dhe çertifikime në laborator mbi sigurinë elektrkea, EMC (përputhje elektromanjetike), LVD (tensioni i ulët), PED (Pressure Equipment Directive), END (Endurance), Rregullat 100, homologim autovetura.

Falë përdorimit të sistemeve cloud realizojmë dokumenta interaktivë dhe katalogë të pjesëve të këmbimit elektronike për blerjet online.

Një grup special i përbërë nga inxhenjerë, eksperta dhe avokatë ndjek klientët në rast të mosmarrëveshjeve ligjore ose në rast aksidentesh në kuadë të çertifikimit të prodhimeve.

Përkrahim klientët gjatë zgjedhjes të sistemeve të sigurimit kundër ndërghyrjeve dhe të mjeteve mbrojtëse personale që furnizohen nga firmat më të rëndësishme kombëtare dhe ndërkombëtare.

Printojmë në reprografi dixhitale, me ngjyra dhe bardhë e zi, nga formati A6 deri tek formati A0.

Përdorim makineri të gjeneracionit të fundit, realizojmë printime të etikatave, etiketa ngjitëse, targa, simbole sigurie, banderola, banner.