PANAIRE DHE EVENTE

Sigep
Fruit Logistica
BBT
R+T
Key
Cosmoprof
Cosmofarma
Hannover Messe
E-tech
Cibus tech
Simei
Xylexpo
Meat Tech
achema
Sensor+Test
AMB
Simac
Fachpack
MarmoMac
Bimu
Lift Expo

Për panairet në të cilat do të jemi të pranishëm me stafin tonë komercial, ofrojmë shërbim interpretimi në minutë

PARTNERITET

Redimec, me kalimin e viteve, ka forcuar marrëdhënie të ngushta me disa kompani për t’u ofruar klientëve të saj një shërbim gjithnjë e më të plotë dhe profesional, duke menaxhuar më mirë proçeset e tyre prodhuese.

Wordland: përkthimet në gjuhën amtare në anglisht dhe rishikimi i teksteve

Wortwert: përkthimet në gjuhën amtare në gjermanisht dhe rishikimi i teksteve

Karmatech: hardware, software e sisteme menaxhimi