PANAIRE DHE EVENTE

Për shkak të gjendjes së jashtëzakonshme, pjesëmarrja në panaire është pezulluar përkohësisht.

Sigep
Anuga Food Tec
Ipack Ima
Mecspe
Achema

Për panairet në të cilat do të jemi të pranishëm me stafin tonë komercial, ofrojmë shërbim interpretimi në minutë

PARTNERITET

Redimec, me kalimin e viteve, ka forcuar marrëdhënie të ngushta me disa kompani për t’u ofruar klientëve të saj një shërbim gjithnjë e më të plotë dhe profesional, duke menaxhuar më mirë proçeset e tyre prodhuese.

Wordland: përkthimet në gjuhën amtare në anglisht dhe rishikimi i teksteve

Wortwert: përkthimet në gjuhën amtare në gjermanisht dhe rishikimi i teksteve

RSM

RSM: sisteme sigurie

Top Mac

Top Mac: furnizimi me pajisje kompjuterike të kondicionuara dhe asistencë

Karmatech: hardware, software e sisteme menaxhimi