PANAIRE DHE EVENTE

Mecspe
ligna
logo-Brescia-industrial-exhibition-600

Për panairet në të cilat do të jemi të pranishëm me stafin tonë komercial, ofrojmë shërbim interpretimi në minutë

PARTNERITET

Redimec, me kalimin e viteve, ka forcuar marrëdhënie të ngushta me disa kompani për t’u ofruar klientëve të saj një shërbim gjithnjë e më të plotë dhe profesional, duke menaxhuar më mirë proçeset e tyre prodhuese.

Wordland: përkthimet në gjuhën amtare në anglisht dhe rishikimi i teksteve

Wortwert: përkthimet në gjuhën amtare në gjermanisht dhe rishikimi i teksteve

RSM

RSM: sisteme sigurie

Top Mac

Top Mac: furnizimi me pajisje kompjuterike të kondicionuara dhe asistencë

Karmatech: hardware, software e sisteme menaxhimi